posta
home
 

CE ESTE ECDL ?

ECDL - European Computer Driving Licence - este documentul standard, recunoscut la nivel international, pentru calificarea de bazã în utilizarea calculatoarelor.

Posesorilor de permise ECDL le sunt recunoscute competenţele în utilizarea calculatorului la nivel internaţional, indiferent de ţara în care a fost emis certificatul. Astfel, Permisul european de conducere a computerului obţinut în România este valabil în peste 148 de ţãri, cuprinzând toate statele Uniunii Europene. În afara Europei este cunoscut sub numele de ICDL (International Computer Driving Licence).

Rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul  ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat. Pe diploma de bacalaureat se menţionează nivelul de competenţă digitală, după cum urmează:
         -
utilizator de nivel mediu”, pentru candidaţii care au obţinut certificatul ECDL Start;
         - „utilizator experimentat” , pentru candidaţii care au obţinut certificatul ECDL Complet.

MicroInformatica în calitate de Centru de Testare ECDL acreditat organizeazã atât cursuri de pregãtire pe baza Programei Analitice ECDL (Concepte de bazã, Windows, Word, Internet, Excel, Access, PowerPoint) oferind şi suport de curs ECDL acreditat, adecvat pentru aprofundarea conceptelor cerute, cât şi examinãri pentru cele şapte modulele de evaluare ECDL.

Candidaţii nu trebuie neapãrat sã urmeze cursuri de instruire. Daca ei, parcurgând Programa Analiticã ECDL şi suportul de curs acreditat oferit, considerã cã posedã abilitãţile şi experienţã IT necesare promovãrii fiecãrui examen, pot trece direct la susţinerea examenelor.

La început candidatul comletează o fişa de înregistrare , pentru achiziţia unui Card de Aptitudini ECDL (similar unei foi matricole), pe care vor fi trecute rezultatele celor şapte examene . Trebuie sã fie promovate (într-o perioadã de maximum 3 ani de la data susţinerii primului examen) următoarele 7 module:

Modul 1. Conceptele de bazã ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
Modul 2. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor (Windows)
Modul 3. Procesare de text (Word)
Modul 4. Calcul tabelar (Excel)
Modul 5. Baze de date (Access)
Modul 6. Prezentãri (PowerPoint)
Modul 7. Informaţie si Comunicare (Internet)

Fiecare examen conţine un set de întrebãri pentru care se pot primi maximum 36 de puncte iar limita de timp este de 45 de minute. Pentru ca examenul sa fie considerat promovat,  candidatul trebuie sã obţinã cel puţin 75% din puncte (27 puncte) la fiecare modul.

Examenele nepromovate pot fi repetate, dacã este cazul, de mai multe ori în perioada celor 3 ani, fãrã ca eventualul insucces sã fie sancţionat în alt mod decât prin plata pentru susţinerea unui nou examen.

Când cele şapte module sunt promovate cu succes, se va înmâna candidatului Permisul ECDL.

La cerere, dupã promovarea a patru examene (corespunzãtoare modulelor 2, 3, 7 şi un modul la alegere) se poate elibera şi un "Permis ECDL Start". Acest permis este de asemenea acceptat de majoritatea angajatorilor de profil europeni, acolo unde sunt suficiente cunostintele dobândite prin parcurgerea a numai patru module.

Costuri:              Card de Aptitudini ECDL                                     155 Lei
                       Examinare + Taxă de examinare                      60 Lei / modul

                       Eliberare permis ECDL                                         26 Lei
                             Manual ECDL acreditat (toate cele 7 module)   30 Lei

Oferta de examinare ECDL:
                        Card + examinare 7 module + permis:             590 Lei
                        Card + examinare 4 module + permis:              420 Lei

Oferta specială de examinare ECDL pentru cei instruiti de noi:
                        Card + examinare 7 module + permis:             530 Lei
                        Card + examinare 4 module + permis:              380 Lei

Card de Aptitudini, cursuri, examene si cărti cu  reducere  pentru elevi, studenti si  someri !!!

Costuri elevi, studenti si  someri :
                       Card de Aptitudini ECDL                                    124 Lei
                       Examinare + Taxă de examinare                      50 Lei / modul

                             Eliberare permis ECDL                                         26 Lei
                             Manual ECDL acreditat (toate cele 7 module)   25 Lei

Oferta de examinare ECDL pentru elevi, studenţi şi şomeri:
                        Card + examinare 7 module + permis:             490 Lei
                        Card + examinare 4 module + permis:              340 Lei

Oferta specială de examinare ECDL pentru elevi, studenţi şi şomeri instruiti de noi:
                        Card + examinare 7 module + permis:             430 Lei
                        Card + examinare 4 module + permis:              310 Lei

Oferta specială de instruire/simulare pentru examinare ECDL                10 Lei / oră


INSTRUIRE, FORMARE, CALIFICARE, RECALIFICARE

Oferta de instruire, cu Manual ECDL acreditat inclus:
                       Competenţe informatice, 120 ore (ECDL 7 module)    550 Lei
                     

Cursul fiind acreditat şi de CNFPA, se acordă la terminarea cursului un Certificat de absolvire, recunoscut în România, pentru Competenţe informatice.

Cursurile de calificare/recalificare cu o durată de 6 luni, organizate după programa ECDL, sunt acreditate de CNFPA. La terminarea lor se acordă un Certificat de calificare  in meseria de Operator introducere, validare si prelucrare date, recunoscut în România. Cursantii optional se pot prezenta pe parcursul şi la terminarea celor 6 luni la examinări ECDL.

Următorul curs de Competenţe informatice/ECDL programat:          

Următorul curs de Operator intr., val., prel. date programat:      Cluj:        22 iunie     - 09 noiembrie 2012
                                                                                                                   Gherla:   27 iunie     - 13 noiembrie 2012
                                                                                                                   Câmpia: 09 iulie      - 12 noiembrie 2012
                                                                                                                   Cluj:        03 august - 19 decembrie 2012
                                                                                                                  

Următorul examen ECDL programat:                                                 Cluj:        25 septembrie 2012 
                                                                                                                   Cluj:        06 noiembrie 2012

Următoarea recapitulare/simulare module ECDL programat:       Cluj:       20,21,24 sept. 2012 (M1,M2,M3,M4)
                                                                                                                    Cluj:       01,02,05 noi. 2012    (M5,M6,M7)
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
centru de testare ECDL acreditat   
 

 MicroInformatica, str. Observatorului nr.1, 400500 Cluj-Napoca, tel: 0264.438328*, 0364.401216/7, fax: 0264.438330, micro@gmi.ro ,  Andrei Enyedi coordonator centru